Leknes Fysioterapi sin klinikk i Florø er nedlagt, grunna flytting og oppstart av ny klinikk i Oslo.