OM MEG

BØRGE
LEKNES

img007
img007

press to zoom
img004
img004

press to zoom
img007
img007

press to zoom
1/2

HiOA - Bachelorgrad

Fysioterapi -

Mensendieck

OMI-Norden - Kurs

Basic -

1a, 1b, 2a og 3b

Børge Leknes er fysioterapeut og var ferdig utdanna frå HiOA i 2016.
I 2017 hadde han turnusåret sitt i Kristiansand der han først jobba som kommunal fysioterapeut og deretter som fysioterapeut på Sørlandet Sjukehus. Der fekk han erfaring med alt i frå barn til eldre, fysikalsk medisin og rehabilitering. I slutten av 2017 blei Leknes Fysioterapi oppretta og leiger kontorlokale i 2.etg hos Spenst Florø. S

Leknes Fysioterapi har hatt avtale og jobba med Florø Fotball sitt A-lag under sesongen 2018, samtidig som klinikken har blitt drive privat, der han tar i mot andre klienter. Børge har i tillegg starta med kurs i Ortopedisk Medisin, ei vidareutdanning eller kursrekke som tar nokre år å fullføre. 

Her hos Leknes Fysioterapi er alle velkomne, og som privat fysioterapeut tar Børge i mot dei fleste henvendelser. Børge sitter på kompetanse og erfaring innan ei rekke plager som inngår i kategorien "muskel- og skjellettplager", og kan tilby behandling innafor dette kompetansefeltet. 

Børge tilbyr også treningskonsultasjoner (personleg trening/fysiotrening) og har kunnskap og erfaring innan styrketrening, løping og koordinasjonstrening. Erfaringsmessig har Børge trent styrketrening aktivt dei siste 6-7 åra. Han har også holdt gruppetreningstimer i sal og spinningtimar. Gruppetrening var ein stor del av utdanninga, då Børge gjekk studieretning Mensendieck, som er kjend for sine gruppetimar.

  • Bachelorgrad i Fysioterapi - studieretning Mensendieck - HiOA

Mensendieckskolen i Norge startet sin virksomhet i 1927. Fra 1974 utdannet Mensendieckskolen fysioterapeuter. Utdanningen heter i dag Bachelor i fysioterapi, studieretning mensendieck, og finnes på Høgskolen i Oslo og Akershus.

https://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Faggrupper/Mensendieck/Vaart-fagfelt

Om OMI-Norden: Dr James H Cyriax, M.D. (1904-1985) var Ortopedisk Medisin sin ”far”. OMI består av diagnostikk og behandling av muskel og skjelettapparatets lesjoner som er av ikke-kirurgisk karakter. Dette gjelder skader- smerter fra muskler-leddband- ledd- slimposer foruten ryggrad. 
"https://www.ominorden.com/nb/about-orthopaedic-medicine"

  • Ortopedisk Medisin (Held på med kurs) - Fullført 1a, 1b og 3b.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR) gir pasienter og pårørende tverrfaglig støtte til å mestre eget liv gjennom utredning, behandling og rehabilitering. Rehabilitering er å hjelpe deg med å få tilbake fysisk, mental og sosial funksjonsevne som er tapt på grunn av sykdom eller skade. Vi behandler pasienter etter hjerneskade, hjerneslag, ved bevegelsesutfordringer etter flere kompliserte brudd, etter benamputasjon og ved muskel- og skjelettsmerter. I tillegg har vi et behandlingstilbud for sykelig overvekt hos barn og voksne. 
"https://sshf.no/avdelinger/somatikk-kristiansand/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering-afr#les-mer-om-avdeling-for-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering-(afr)"

  • Arbeidserfaring - Sørlandet sjukehus, AFR

  • Arbeidserfaring - Kommunal helseteneste

Kløvertun: Fysioterapeutene som er ansatt i Kristiansand kommune har som mål at du skal få en bedre hverdag, slik at du kan være så selvhjulpen og aktiv som mulig. Vi bistår personer over 18 år som bor hjemme og har vanskelig for å benytte fysioterapi på institutt. Vi jobber også med vurderinger/tiltak opp mot mennesker som bor på institusjon.
"https://www.kristiansand.kommune.no/helse-og-omsorg/helse/fysioterapi/"

Familiens hus: Bassengtrening, behandling og oppfølging på skule, og i familiens hus sine fasiliteter. Tverrfagleg samarbeid med helsesøstre og anna personell. 
"https://www.kristiansand.kommune.no/barnehage-og-skole/barn-og-familie/helsestasjon/#familiens-hus"