BEHANDLING ᛫ UNDERSØKELSE
    TRENINGSPROGRAM ᛫ OPPFØLGING

BØRGE LEKNES

Børge Leknes er sjølvstendig næringsdrivande og privatpraktiserande fysioterapeut. Han driver Leknes Fysioterapi som held til på treningssenteret Spenst Florø. 
 

Børge har tatt utdanninga si ved høgskulen i Oslo og Akershus (HiOA). Sidan utdanninga har han jobba som turnusfysioterapeut kommunalt i Kristiansand og deretter på Sørlandet Sjukehus. Etter turnustjenesta starta Børge privat.

 

For tida jobbar Børge med fordjupningskurs innafor ortopedisk medisin (OMI). Desse kursa kan lede inn mot spesialisering i OMI, som gjev spisskompetanse i diagnostisering og behandling av muskelskjellett-apparatet. Denne kompetansen er ein fordel å ha som privatpraktiserande fysioterapeut.

Børge tar i mot dei fleste som har problem med muskulatur, sener, ledd m.m. og han har erfaring med idrettskader, vanlege belastningstilstander osb. Gjennom Spenst samarbeider Børge med lokale idrettslag og tar i mot medlemmer frå Spenst og utanfor

FYSIOTERAPI

FØRSTEGANGSUNDERSØKELSE

60 min | kr 650.00

Første konsultasjon med fysioterapeut består av ein samtale og undersøkelse. Her går man igjennom problemstillinga til pasienten og prøver å finne ut kva som årsaken til problemet og kva som kan gjerast med det.

Børge_Leknes_Fysioterapi_-_Foto_Johan_Je
Børge_Leknes_Fysioterapi_-_Foto_Johan_Je

FORSIKRING

Er du dekka av helseforsikring?
Har du forsikring gjennom jobben? 

Privat fysioterapi er ikkje dekka av Helfo sin refusjonsordning og frikort er dermed ikkje tilgjengeleg for pasienter som går til privat fysioterapeut. Har du derimot ei god helseforsikring er det mogleg at kostnadar til privat fysioterapi kan dekkast. Mengden fysioterapi som dekkast kan variere.

Børge_Leknes_Fysioterapi_-_Foto_Johan_Je
Leknes Fysioterapi - logo white.png